NHỮNG MỤC TIÊU CÔNG TÁC BHLĐ ĐẶT RA TRONG NĂM 2015

Kết thúc một năm 2014 với nhiều chuyển biến trong nền kinh tế cũng như những chuyển biến tích cực của người lao động trong việc tiếp thu và nhìn nhận một cách đúng đắn công tác an toàn bảo hộ lao động, nhưng song song bên cạnh đó cũng còn rất nhiều cá nhân chưa ý thức được sự nguy hiểm khi không tuân thủ các công tác của an toàn bảo hộ lao động đặt ra vì vậy mặc dù trong năm 2014 số vị tai nạn lao động xảy ra ó chiều hướng giảm nhưng cũng còn rất cao so với các nước khu vực.

Mục tiêu cảu BHLĐ đặt ra trong năm 2015

  • Hoàn thành tốt các khâu chuẩn bị trang thiết bị bảo hộ đầy đủ trong doanh nghiệp.
  • Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn lao động trong doanh nghiệp, tổ chức các buổi giao lưu phổ biến về công tác bảo vệ an toàn trong lao động.
  • Các doanh nghiệp và tổ chức có sử dụng lao động phải có báo cáo thống kê chính xác các vụ tai nạn lao động cho bộ lao động và thương binh - xã hội.
  • Xử phạt nặng với những trường hợp vi phạm an toàn lao động của doanh nghiệp cá nhân tổ chức.
  • Thường xuyên kiểm tra các cơ sổ sản xuất, cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động, đảm bảo về chất lượng và số lượng.
  • Phổ biến công tác an toàn bảo hộ lao động vào các tỉnh vùng sâu vùng xa để người dân ý thức hơn trong việc bảo vệ bản thân trong quá trình làm việc.
  • Khuyến khích các cá nhân có hành vi tố giác những doanh nghiệp không tuân thủ tốt, không đáp ứng được công tác bảo hộ lao động.

Đó là những mục tiêu mà công tác BHLĐ đặt ra trong năm 2015 nhằm giảm tối thiểu số lượng các vụ tai nạn lao động cũng như số trường hợp thương vong do tai nạn lao động gây ra, BLĐ và thương binh XH cũng nhấn mạnh cần quan tâm đến sự nhận thức cũng như độ hiểu biết của người lao động, có như thế thì người lao động mới có thể tự bảo vệ bản thân, biết cách phòng tránh và đề phòng tai nạn lao động xảy ra.

Và trong năm 2015 Nhà nước cũng đã ban hành và có hiệu lực với những bộ luật bảo hộ lao động, bổ sung các khiếm khuyết của bộ luật củ, chi tiết hơn các hạng mục liên quan đến công tác an toàn bảo hộ lao động, nhằm mục đích siết chặt và quản lý chặt chẻ hơn công tác an toàn lao động trong doanh nghiệp, công ty.

Qua đó cho chúng ta thấy được nhà nước rất quan tâm đến công tác an toàn bảo hộ lao động cho người lao động, có như thế người lao động mới có được cuộc sống tốt đẹp hơn hạnh phúc hơn và từ đó góp phần xây dựng cho đất nước giàu mạnh hơn.

Tin tức & sự kiện liên quan