Chi tiết

Tiêu chuẩn: TCVN 5586-1991
Chất liệu: Cao su tổng hợp
Công dụng: Cách điện
Điện áp sử dụng tối đa: 1KV
Điện áp kiểm tra: 5KV/ 2phút