LUẬT BẢO HỘ LAO ĐỘNG SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG VÀO NĂM 2015

Dự kiến luật bảo hộ lao động sẽ được nhà nước thông qua trong năm 2015 với những quy định rõ ràng hôn, chuyên sâu hơn về vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong các khu công nghiệp, công trường xây dựng. Đó cũng là một tin vui cho những người lao động và thách thức đối với các doanh nghiệp trong công tác an toàn bảo hộ lao động

Ảnh: Lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động

Ông Lê Văn Trình viện trưởng viện bảo hộ lao động cho biết đã có luật bảo hộ lao động nhưng trong một chương chưa nêu rõ các vấn đề cụ thể trong công tác bảo hộ lao động nên hầu hết các doanh nghiệp đều không thực hiện nghiêm chính các bảo cáo về tình hình bảo hộ lao động và tai nạn lao động của donah nghiệp. Đó cũng là một trong những bất cập mà nhà nước chưa kiểm soát được tình hình tai nạn lao động của công nhân.

Theo như bảo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội thì cả nước có đến 5836 vụ tại nạn lao động trong đó gây ra 6045 người bị tai nạn lao động, 584 vụ tai nạn lao động chết người làm 573 người chết và gây thiệt hai về tài sản ước tình 197,5 tỷ đồng.

Ảnh: Hậu quả của việc tai nạn lao động

Cũng theo báo cáo này nhà nước không thể kiểm soát được tình hình tai nạn lao động của các doanh nghiệp, để từ đó có hướng giải quyết nhằm làm giảm tối thiểu các vụ tai nạn lao động xảy ra hàng năm. Năm 2015 sẽ là một năm thắt chặt các quy định về an toàn   bảo hộ lao đông cũng như quy định về việc báo cáo một cách chính xác về các vụ tai nạn lao động trong doanh nghiệp.

Tin tức & Sự kiện khác